Audi A6 – kra­dzież w 30s w Kato­wi­cach

BMW 1M – kra­dzież w nocy spod domu

BMW 7 – kra­dzież spod domu w nocy

BMW Kra­dzież spod domu

BMW X6 kra­dzież spo­so­bem na waliz­kę spod domu

Jeep Grand Che­ro­kee – kra­dzież w Ryb­ni­ku

Kradzież na walizkę

W 20s kamera1.

Kradzież na walizkę

W 20s kamera2.

Land Rover Discovery


Land Rover Discovery 4

Kra­dzież spod domu w nocy

Lexus

Kra­dzież w 10 sekund!

Lexus RX

Kra­dzież spod domu w nocy

Mercedes

Kra­dzież spod domu

Mercedes

Kra­dzież spod domu w nocy

Mercedes C63

skra­dzio­ny spod domu w Lon­dy­nie przy pomo­cy urzą­dze­nia Signal Enhan­cer KK1 Camera1:

Mercedes C63

skra­dzio­ny spod domu w Lon­dy­nie przy pomo­cy urzą­dze­nia Signal Enhan­cer KK1 Camera2:

Mercedes GL

Kra­dzież w 20s w Lon­dy­nie

Mercedes S500

Kra­dzież w Kro­to­szy­nie

Porsche Carrera

Kra­dzież na sta­cji ben­zy­no­wej

Testy niemieckiego ADAC

- jak docho­dzi do kra­dzie­ży spod domu
- klient sie­dzi w restau­ra­cji – w tym cza­sie krad­ną mu auto.

BMW 7

Skra­dzio­ny w mniej niż minu­tę

BMW 5

nagra­nie kra­dzie­ży z kame­ry prze­my­sło­wej

Kradzież auta na WALIZKĘ

W 6-sekund

Kradzież na walizkę


Mercedes

Nie­uda­na pró­ba kra­dzie­ży w nocy spod domu. Czyż­by miał zain­sta­lo­wa­ny Key­less Pro­tec­tor?